W zakresie naszych usług znajduje się również obróbka cieplno-chemiczna, obejmująca hartowanie (w atmosferze ochronnej), hartowanie indukcyjne, nawęglanie, wyżarzanie, odpuszczanie oraz azotowanie gazowe.